GEMEENTEBLADOntwerp omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen Realisatie Ruimte voor Ruimte woning aan ‘Bergakkers ong. te Budel’.

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Cranendonck

Geplaatst op Lokaalnieuwsbudel.nl op: 22-2-2024

  1. Bekendmakingen Budel
  2. GEMEENTEBLADOntwerp omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen Realisatie Ruimte voor Ruimte woning aan ‘Bergakkers ong. te Budel’.

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken, op grond van artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), bekend dat het ontwerp omgevingsvergunning met het tezamen met de door de raad afgegeven ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb) gedurende een termijn van 6 weken, ingaande op donderdag 22 februari 2024, voor eenieder ter inzage liggen bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. De stukken zijn tevens beschikbaar op www.cranendonck.nl.Tevens is de ontwerp vergunning en het besluit tot afgeven van een ontwerp-vvgb het plan te raadplegen via www.officielebekendmakingen.nl en www.omgevingsloket.nl door te zoeken op adres Bergakkers ong. te Budel of kadastrale gegevens ‘Perceel Budel (BDL02) H 977’De ontwerp omgevingsvergunning betreft het perceel Bergakkers ong. te Budel en voorziet in de realisatie van een Ruimte voor Ruimte woning.ReactiesOp zowel de ontwerp omgevingsvergunning als de ontwerp verklaring van geen bedenkingen kan eenieder gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling een reactie geven. Schriftelijke zienswijzereacties kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge reactie kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis.

Unknown

 Lokaalnieuwsbudel.nl Redactie

Lokaalnieuwsbudel.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Budel. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.