GEMEENTEBLADOntwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning Randweg-Oost 32 Budel brandveilig gebruik

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Cranendonck

Geplaatst op Lokaalnieuwsbudel.nl op: 25-1-2024

  1. Bekendmakingen Budel
  2. GEMEENTEBLADOntwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning Randweg-Oost 32 Budel brandveilig gebruik

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Randweg-Oost Budel Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Budel

Gemeente CranendonckBurgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor de aanvraag voor een omgevingsvergunning met zaaknummer 2022-309210.De zaak betreft locatie Randweg-Oost 32 6021 PB Budel en heeft de omschrijving "Transformeren gebouw FN8". In het ontwerpbesluit wordt de vergunning verleend.Het ontwerpbesluit betreft het volgende onderdeel: Brandveilig gebruik.InzageHet ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel.Voor een afspraak neemt u contact op met de gemeente via de website www.cranendonck.nl of per telefoon:0495-431222.De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 25 januari 2024 en duurt 6 weken, tot 7 maart 2024.ProcedureGedurende de inzagetermijn kunt u mondeling of schriftelijk uw zienswijze op het ontwerpbesluit naar voren brengen.Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt de zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck, postbus 2090, 6020 AB Budel. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak ingediend worden.Bij een beschikking die met de uitgebreide voorbereidingsprocedure tot stand is gekomen, kunnen belanghebbenden te zijner tijd beroep instellen bij de Rechtbank en vervolgens hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend door:-belanghebbenden die een zienswijze hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;-belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;-adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking.

Unknown

 Lokaalnieuwsbudel.nl Redactie

Lokaalnieuwsbudel.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Budel. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.