GEMEENTEBLADOntwerp bestemmingsplan “Boschakkers II te Budel” en de anterieure overeenkomst

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Cranendonck

Geplaatst op Lokaalnieuwsbudel.nl op: 21-12-2023

  1. Bekendmakingen Budel
  2. GEMEENTEBLADOntwerp bestemmingsplan “Boschakkers II te Budel” en de anterieure overeenkomst

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp bestemmingsplan “Boschakkers II te Budel” vanaf donderdag 21 december 2023 tot en met woensdag 31 januari 2024 voor eenieder ter inzage ligt. Doel van de bestemmingsplanwijzigingDit ontwerp bestemmingsplan betreft het omzetten van de vigerende agrarische bestemming naar een woonbestemming voor de ontwikkeling van 69 woningen. InzageWij adviseren u het ontwerp bestemmingsplan digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1706.BPBG3105-ONT1) of via www.cranendonck.nl/BPprocedures. Deze versie is juridisch bindend. Tevens is een exemplaar op afspraak in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. U kunt een afspraak maken via 14-0495. Anterieure overeenkomstIn het kader van het ontwerp bestemmingsplan “Boschakkers II te Budel” maakt het college van burgemeester en wethouders tenslotte bekend dat zij met initiatiefnemers een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft gesloten, voor de ontwikkeling en realisatie van het exploitatiegebied tot een woonwijk met 69 woningen. De overeenkomst heeft betrekking op de percelen kadastraal bekend als gemeente Budel, sectie K nummers 1176, 1229, 1323, 1355, 1472, 1481, 1532, 1533 en 1533. De anterieure overeenkomst ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor eenieder gedurende zes weken gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan ter inzage.Indienen zienswijzeOp het ontwerp bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling een reactie geven. Een mondelinge zienswijze kunt u - op afspraak - indienen bij de balie van het gemeentehuis. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Hoe u dat eenvoudig online regelt, leest u op onze website: www.cranendonck.nl/BPprocedures.Contact Heeft u hulp nodig bij het digitaal raadplegen of heeft u vragen over het wijzigingsplan? Neem dan contact op met de behandelende ambtenaar L. Trienekens via L.Trienekens@cranendonck.nl. Contact via e-mail heeft de voorkeur. Voor telefonisch contact kunt u bellen met de balie van het gemeentehuis 14-0495.Zo weet u ervan!Automatisch alle berichten over uw buurt ontvangen? Meld u aan bij de gratis attenderings-service van de overheid op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

Unknown

 Lokaalnieuwsbudel.nl Redactie

Lokaalnieuwsbudel.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Budel. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.