GEMEENTEBLADOntwerp bestemmingsplan “Boschakkers I” te Budel

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Cranendonck

Geplaatst op Lokaalnieuwsbudel.nl op: 21-12-2023

  1. Bekendmakingen Budel
  2. GEMEENTEBLADOntwerp bestemmingsplan “Boschakkers I” te Budel

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp bestemmingsplan “Boschakkers I” te Budel vanaf donderdag 21 december 2023 tot en met woensdag 31 januari 2024 voor eenieder ter inzage ligt. Doel van de bestemmingsplanwijzigingDit ontwerp bestemmingsplan betreft het omzetten van de vigerende bestemmingen wonen en tuin naar een woonbestemming voor de ontwikkeling van een woningbouwlocatie voor 30 woningen.InzageWij adviseren u het ontwerp bestemmingsplan digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1706.BPBDL0051-ONT1) of via www.cranendonck.nl/BPprocedures. Deze versie is juridisch bindend. Tevens is een exemplaar op afspraak in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. U kunt een afspraak maken via 14-0495. Ontwerp besluit ontheffing Wet geluidhinderBij de realisatie van de woning(en) wordt de voorkeursgrenswaarde vanwege het wegverkeerslawaai overschreden. Bij geringe overschrijding kan de gemeente hiervoor hogere grenswaarden vaststellen. Op grond van artikel 110c van de Wet Geluidhinder liggen de ontheffingsaanvraag en het ontwerpbesluit (inclusief het akoestisch rapport en de daarbij behorende stukken) tegelijk met het ontwerp bestemmingsplan voor eenieder ter inzage. Indienen zienswijzeOp het ontwerp bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling een reactie geven. Een mondelinge zienswijze kunt u - op afspraak - indienen bij de balie van het gemeentehuis. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Hoe u dat eenvoudig online regelt, leest u op onze website: www.cranendonck.nl/BPprocedures.ContactHeeft u hulp nodig bij het digitaal raadplegen of heeft u vragen over het wijzigingsplan? Neem dan contact op met de behandelende ambtenaar L. Trienekens via L.Trienekens@cranendonck.nl. Contact via e-mail heeft de voorkeur. Voor telefonisch contact kunt u bellen met de balie van het gemeentehuis 14-0495.Zo weet u ervan!Automatisch alle berichten over uw buurt ontvangen? Meld u aan bij de gratis attenderings-service van de overheid op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

Unknown

 Lokaalnieuwsbudel.nl Redactie

Lokaalnieuwsbudel.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Budel. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.